Park Krajobrazowy

Rozdz. 01 Rozdz. 02 Rozdz. 03 Rozdz. 04 Rozdz. 05 Rozdz. 06 Rozdz. 07 Rozdz. 08 Rozdz. 09 Rozdz. 10 Rozdz. 11 Rozdz. 12 Rozdz. 13 Rozdz. 14 Rozdz. 15 Rozdz. 16 Rozdz. 17 Rozdz. 18 Rozdz. 19 Rozdz. 20 Rozdz. 21

Zdjęcie instalacji CO z polipropylenu
Zgrzewana instalacja CO z polipropylenu.

Instalacja centralnego ogrzewania z polipropylenu jest zgrzewanym systemem z tworzywa sztucznego, do wykonania instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji grzewczej CO, a także jest wykorzystywany do instalacji sprężonego powietrza. Do wykonania instalacji Co wykorzystuje się rury PP wzmacniane warstwą aluminiową, lub zbrojonego warstwą tworzywa z włóknem. Warstwa wzmacniająca zwiększa wytrzymałość rury i usztywnia ją, oraz tworzy barierę antydyfuzyjną dla tlenu.

W instalacjach Co z PP wykorzystuje się rury;

 1. PP-R Stabi z warstwą aluminium od zewnętrznej strony rury

 2. PP-R Stabi V-Centro z warstwą aluminium wbudowanego centralnie

 3. PP-R Vesbo Faser z warstwą z włókna szklanego

 4. PP-R rury jednorodne

 

Zalety rur PP-R: 

 1. szczelność dla tlenu

 2. wysoka wytrzymałość

 3. nie osadza się kamień

 4. odporna chemicznie

 5. nie przenosi drgań

 6. prostota montażu

Średnice rur PP-R dostępnych w sprzedaży:

 1. 16 mm

 2. 20 mm

 3. 25 mm

 4. 32 mm

 5. 40 mm i większe średnice

Złączki do rur PP-R:

 1. kolana, kolana nyplowe

 2. łuki 45%, łuki nyplowe 45%

 3. trójniki, trójniki reddukcyjne

 4. mufy, redukcje

 5. mijanki, kompensatory

 6. złączki przejściowe na gwint zewnętrzy i wewnętrzny

Przy wykonywaniu instalacji zgrzewanej należy pamiętać o zastosowaniu kompensacji, ze względu na dużą rozszerzalność rur z polipropylenu. Z tego też względu przyjmuje się montaż uchwytów, co około 0,5 m. Kryta instalacja PP pod tynkiem, lub wylewką, wymaga również zastosowania otuliny termoizolacyjnej, która zmniejsza straty przesyłowe ciepłej wody, a także stanowi warstwę ochronną dla pracującej rury.