Instalacja CO z rur stalowych
Instalacja wodna ocynkowana