Pompa ciepła podobnie jak system solarny, oferuje alternatywne żródło ciepła dla wody użytkowej i ogrzewania, w nowoczesnych budynkach pozbawionych przyłącza gazowego i tradycyjnego kotła na paliwo stałe. Pomimo wysokiej ceny znajduje coraz więcej nabywców.

Skąd pompa ciepła czerpie energię?

Pompa ciepła w zależności od budowy i wykorzystania, może czerpać energię:

  1. z powietrza
  2. z wód gruntowych 
  3. z wód głębinowych
  4. z sond gruntowych                    

jest to dolne żródło ciepła dla pompy. 

Jak działa pompa ciepła?

Pompa pobiera energię z dolnego źródła, w parowniku medium wrze i odparowuje, następnie para jest sprężana i trafia do skraplacza, gdzie skraplając się oddaje energię (górne źródło pompy), a skropliny trafiają do zaworu rozprężnego, po czym od początku zmierzają do parownika i ... wszytko zaczyna się od początku.

Energia cieplna potrzebna do produkcji ciepłej wody użytkowej, jest pobierana z górnego źródła pompy poprzez wymiennik i trafia do zasobnika ciepłej wody, lub jest wykorzystana w instalacji grzewczej.

Która pompa ciepla jest najlepsza?

Oczywicie na tak postawione pytanie nie ma jednoznaczenj odpowiedzi. Bo przecież nie można sugerować się ceną urzędzenia. Marka, jakość, serwis, ceny części zamiennych, są to kryteria decydujące o wyborze pompy ciepła, warto również zwrócić szczególną uwagę na współczynnik COP, który jest nazywany teoretyczną wydajnością Carnota, i dotyczy żródła, i odbioru ciepła. Generalnie chodzi o proporcje energi zużytej do energii uzyskanej. I tak dla przykładu: współcznnik COP=3,5, to znaczy, że z 1 kW energii użytej do działania pompy,otrzymujemy 3,5 kW energii cieplnej.


W praktyce pompy ciepła do CO montuje się na terenach nie posiadająch sieci gazowej lub gdy nie ma możliwości przyłączenia budynku do sieci. Należy również pamiętać, że instalacja grzewcza współpracująca z pompą ciepła powinna być odpowiednio zaprojektowana i wykonana ze szczególną starannością. Zwyke będzie to wodne ogrzewanie podłogowe i ścienne, oraz grzejnki o  odpowiednio zwiększonej mocy, ponieważ instalacja taka pracuje na niskich parametrach (temperaturach). 

 

Pompa ciepła

 

Pompy ciepła do CWU powietrze/woda są nowoczesnym rozwiązaniem dla produkcji ciepłej wody. Te kompaktowe urządzenia zbudowane są z zasobnika z wymiennikiem, na którym jest zamontowana pompa ciepła. Urządzenie posiada regulator, który steruje pracą pompy, temperaturą wody, programowalnymi okresami  czasowymi w których ma pracować (np. 2 taryfy) oraz grzałką elektryczną. Samo urządzenie jest proste w montażu, wymaga podłączenia rurą nawiewną 160 lub 200 mm powietrza z zewnątrz budynku i odprowadzenia ochłodzonego powietrza poza budynek lub w upalne dni poprzez przpustnicę do budynku. Czerpia i otwór zrzutowy powietrza powinny być oddalone od siebie conajmniej o 2 metry. Do tempertury powietrza ok 5st C pompa pracuje ekonomicznie, poniżej tej temperatalny praca pompy jest nieopłacalna. W okresie gdy temperatury spadają poniżej 5st C podgrzewanie wody z zbiorniku urządzenia raelizujemy przez włączenie grzałki elektrycznej albo uruchominie kotła gazowego lub węglowego, który poprzez wężownicę ogrzewa wodę.