Instalacja solarna jest ekologicznym systemem służącym do podgrzewania ciepłej wody użytkowej z możliwością wspomagania centralnego ogrzewania. W związku z rosnącymi cenami gazu i prądu, instalacja solarna (pomimo znacznych kosztów) jest alternatywą, dla tradycyjnych podgrzewaczy gazowych i elektrycznych.

Instalacja solarna zbudowana jest z:

 1. kolektorów
 2. wymiennika z 2-ma wężownicami
 3. termostatu różnicowego
 4. grupy pompowej
 5. grupy bezpieczeństwa
 6. naczynia przeponowego
 7. orurowania

 

 

Kolektory słonecznie ogólnie dzielimy na:

 1. płaskie
 2. próżniowe

 Kolektor płaski zbudowany jest z:

 1. wanny aluminiowej
 2. warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej
 3. absorbera miedzianego w wprasowanymi rurkami z miedzi
 4. pryzmatycznej szyby osłonowej

Jak działa panel ?

Przez rurki miedziane kolektora przepływa glikol i odbiera energię cieplną zgromadzoną na powierzchni absorbera. Absorber to miedziana blacha kolektora, która jest odpowiednio przetłoczona i pokryta specjalną warstwą pochłaniającą energię słoneczną. Warto dodać, że zadaniem pryzmatycznej szyby jest zabezpieczenie panelu od góry i takie skupienie promieni słonecznych, żeby po przejściu przez szybę padały pod kątem 90 stopni na absorber.

Kolektor próżniowy zbudowany jest:

 1. kolektora głównego
 2. rur szklanych z próżnią
 3. luster skupiających promienie
 4. rur miedzianych

Jak działa kolektor próżniowy?

W zależności od budowy kolektora próżniowego:

 1.  podobnie jak w panelu płaskim  przez rurki miedziane kolektora, znajdujące się wewnętrz rury z próżnią przepływa glikol i odbiera energię cieplną dostarczaną         poprzez lustra skupiające, które podgrzeawją środek rury próżniowej, lub,
 2.  promienie słoneczne odbite z luster skupiających nagrzewają rurkę miedzianą wypełnioną gazem, której górna część jest zanurzona w wymienniku z glikolem odbierającym zgromadzoną energię cieplną.