Park Krajobrazowy

Rozdz. 01 Rozdz. 02 Rozdz. 03 Rozdz. 04 Rozdz. 05 Rozdz. 06 Rozdz. 07 Rozdz. 08 Rozdz. 09 Rozdz. 10 Rozdz. 11 Rozdz. 12 Rozdz. 13 Rozdz. 14 Rozdz. 15 Rozdz. 16 Rozdz. 17 Rozdz. 18 Rozdz. 19 Rozdz. 20 Rozdz. 21

Baner instalacja solarna kolektory płaskie i próżniowe
Instalacja solarna kolektory płaskie i próżniowe

Instalacja solarna jest ekologicznym systemem służącym do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, z możliwością wspomagania centralnego ogrzewania. W związku z rosnącymi cenami gazu i prądu, instalacja solarna (pomimo znacznych kosztów) jest alternatywą, dla tradycyjnych podgrzewaczy gazowych i elektrycznych.

Instalacja solarna zbudowana jest z:

 1. kolektorów

 2. wymiennika z 2-ma wężownicami                                                                                      

 3. termostatu różnicowego

 4. grupy pompowej

 5. grupy bezpieczeństwa

 6. naczynia przeponowego

 7. orurowania

Kolektory słonecznie ogólnie dzielimy na:

 1. płaskie

 2. próżniowe

 Kolektor płaski zbudowany jest z:

 1. wanny aluminiowej

 2. warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej

 3. absorbera miedzianego w wprasowanymi rurkami z miedzi

 4. pryzmatycznej szyby osłonowej

Jak działa panel ?

Przez rurki miedziane kolektora przepływa glikol i odbiera energię cieplną zgromadzoną na powierzchni absorbera. Absorber to miedziana blacha kolektora, która jest odpowiednio przetłoczona i pokryta specjalną warstwą pochłaniającą energię słoneczną. Warto dodać, że zadaniem pryzmatycznej szyby jest zabezpieczenie panelu od góry i takie skupieniepromieni słonecznych, żeby po przejściu przez szybę padały pod kątem 90 stopni na absorber.

Kolektor próżniowy zbudowany jest:

 1. kolektora głównego

 2. rur szklanych z próżnią

 3. luster skupiających promienie

 4. rur miedzianych

Jak działa kolektor próżniowy?

W zależności od budowy kolektora próżniowego, podobnie jak w panelu płaskim przez rurki miedziane kolektora, znajdujące się wewnątrz rury z próżnią, przepływa glikol i odbiera energię cieplną dostarczaną poprzez lustra skupiające, które podgrzewają środek rury próżniowej, lub promienie słoneczne odbite z luster skupiających nagrzewają rurkę miedzianą wypełnioną gazem, której górna część jest zanurzona w wymienniku z glikolem odbierającym zgromadzoną energię cieplną.

Koszty eksploatacji układu solarnego

Utrzymanie instalacji solarnej nie wymaga wielkich nakładów, zazwyczaj jest to niewielki koszt energii elektrycznej i wymiana glikolu, raz na pięć lat. Usterki jakie najczęściej można wyliczyć, to zapowietrzanie się instalacji w wyniku nieszczelności, uszkodzenie sterownika solarnego i nieszczelność naczynia przeponowego. Są to proste usterki, szybkie do znalezienia i niezbyt kosztowne.